W związku ze zmianami, które zostały wprowadzone na "pełnej wersji" tej strony oraz dzięki zastosowania reguł Responsive Web Design z dniem 1 lipca 2017 roku zostały wstrzymane prace w subdomenie m.diver.net.pl. Powyższe zostało umotywowane m.in. brakiem potrzeby istnienia równoległej (chodź bardzo okrojonej) strony. Przygotowanie strony zgdonie z RWD umożliwia wygodną pracę nawet na małych smartfonach. Przejdź do strony diver.net.pl.
DiVeR

Statystyki: stat4u